VACATURES

Secretaris

Secretaris M/V

Wat wordt van je verwacht?

De secretaris zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • organiseert de algemene ledenvergadering en commissievergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • geeft veranderingen in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB en KvK
 • verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)
 • houdt een archief bij

 

En waarom zou je dit doen?

Je mag mee denken en meebeslissen over de vereniging.

Je kan veel leren op gebied van besturen, overleg en samenwerking.

 

Het bestuur is een leuke groep vrijwilligers, die prettig met elkaar samenwerken en allen een passie voor de club hebben.

Hoe kan ik solliciteren?

Stuur een bericht aan: voorzitter@ltcbedum.nl en we kijken of deze leuke functie iets voor jou is. Meer informatie: voorzitter Peter Russchen, T. 050 3013036

Leden onderhoudscommissie

Leden onderhoudscommissie M/V

jeugdkampioenen 2016Wat wordt van je verwacht?

De onderhoudscommissie zorgt ervoor dat het clubgebouw en het terrein rond de velden er prima bij liggen. Dat houdt in:

 • Af en toe onkruid wieden
 • Schilderwerk bijhouden
 • Kleine reparaties uitvoeren
 • Andere leden vragen om bij diverse werkzaamheden mee te helpen.

 

Het clubgebouw is één van de gezichten van de vereniging. Jij werkt mee om dit optimaal te houden. Je kunt samen met de andere commissieleden gezellig bezig zijn met technische klusjes.

 

De onderhoudscommissie is een groep vrijwilligers, die prettig met elkaar samenwerken en allen een passie voor de club hebben.

 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met voorzitter Peter Russchen via: voorzitter@ltcbedum.nl of T. 050 3013036

Bestuurslid

Bestuurslid M/V

Wat wordt van je verwacht?

De secretaris zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • groeit, indien gewenst, naar een andere functie binnen het bestuur

 

En waarom zou je dit doen?

Je mag meedenken en meebeslissen over de vereniging.

Je kan veel leren op gebied van besturen, overleg en samenwerking.

 

Het bestuur is een leuke groep vrijwilligers, die prettig met elkaar samenwerken en allen een passie voor de club hebben.

Hoe kan ik solliciteren?

Stuur een bericht aan: voorzitter@ltcbedum.nl en we kijken of deze leuke functie iets voor jou is. Meer informatie: voorzitter Peter Russchen, T. 050 3013036