LTC Bedum

De tennisvereniging Bedum is opgericht in juni 1911 en telt momenteel ongeveer 180 leden en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. In 2011 ontving LTC Bedum een Koninklijke Erepenning. De vereniging wordt geleid door het dagelijks bestuur dat bestaat uit vijf personen. Zij worden ondersteund door verschillende commissies: wedstrijdcommissie, activiteitencommissie, jeugdcommissie, kantinecommissie en redactiecommissie. Deze bestaan allemaal uit ongeveer 5 vrijwillige leden die op hun terrein de activiteiten met veel enthousiasme organiseren.