Contributie

Als u lid wordt van LTC Bedum betaalt u contributie,

Deze bedraagt per 1 januari 2023 per jaar:

Seniorleden                € 129,00

Juniorleden

t/m 8 jaar                    € 57,00

van 9 t/m 15 jaar       € 69,00

van 16 t/m 17 jaar     € 84,00

Winterleden              € 64,50 (alleen leden die al lid zijn bij een andere vereniging kunnen winterlid worden)

 

Eenmalig bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 per lid voor administratiekosten.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Winterleden zijn een deel van het jaar lid. Details daarover vindt u hier.

Met dit lidmaatschap bent u tevens lid van de tennisbond (KNLTB). U kunt gratis gebruik maken van de tennisbanen, deelnemen aan de activiteiten van de club, deelnemen aan de competitie en deelnemen aan toernooien van andere verenigingen.

 

Financiële regelingen voor mensen met weinig geld

Indien betaling van de contributie voor u bezwaarlijk is, dan wijzen wij inwoners van de gemeente Bedum op het bestaan van het gemeentelijk “Stimuleringsfonds”, dat wellicht uitkomst kan bieden. Voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar geldt een speciale regeling. Meer informatie over deze deze regelingen vind je hier.