Lid worden

Alleen door het invullen van een aanmeldingsformulier kun je lid worden van LTC Bedum. Het is dus niet voldoende om bij de trainer aan te geven dat je lid wilt worden. Met dit aanmeldingsformulier kun je lid worden van LTC Bedum. De privacyverklaring kun je hier vinden (op het vierde tabblad).

Stuur dit formulier inclusief handtekening en een pasfoto (voor de spelerspas) naar de ledenadministratie:

De heer G. Hageman

p/a De Kastanje 9

9781 VC Bedum

Of lever het in in het clubhuis.

Het lidmaatschap van LTC Bedum geldt per kalenderjaar doorlopend tot wederopzegging.

Aanmeldformulier

 

Contributie en bankrekeningnummer

De hoogte van de contributie vind je hier.

Onze bankrekening: NL03 RABO 030.58.04.820  t.n.v. LTC Bedum

 

Winterleden

De LTC Bedum kent de mogelijkheid van een winterlidmaatschap gedurende de maanden oktober t/m maart. Dit is speciaal geschikt voor leden van andere tennisverenigingen die een winterstop kennen. In principe zijn de banen in Bedum het hele jaar door bespeelbaar, behoudens sneeuw en opdooi (bevroren ondergrond onder ontdooide toplaag). De contributie bedraagt voor winterleden € 64,50.

Gedurende hun winterlidmaatschap genieten winterleden alle rechten die aan het lidmaatschap van de LTC Bedum verbonden zijn. Behoudens opzegging vóór 1 september gaat de LTC Bedum ervan uit dat ingaande 1 oktober het winterlidmaatschap hervat wordt voor de daarop volgende winterperiode.

 

Zomerleden

Speciaal voor sporters van andere sportverenigingen die een zomerstop kennen biedt de LTC Bedum de mogelijkheid van een zomerlidmaatschap gedurende de maanden mei t/m augustus. De contributie bedraagt voor deze zomerleden € 64,50.

Gedurende hun zomerlidmaatschap genieten zomerleden alle rechten die aan het lidmaatschap van de LTC Bedum verbonden zijn. Behoudens tegenbericht vóór 1 april gaat de LTC Bedum ervan uit dat ingaande 1 mei het zomerlidmaatschap hervat wordt voor de daarop volgende zomerperiode.

 

Introducés

Leden mogen een paar keer (2 à 3 keer) per jaar een introducé meenemen.

Per introducé is € 5,00 per keer verschuldigd, te voldoen op rekening NL03 RABO 030.58.04.820 tnv LTC Bedum.

 

 

Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per mail aan de ledenadministrateur voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. De opzegging wordt geëffectueerd door een ontvangstbevestiging.

Adres ledenadministratie:

De heer G. Hageman

p/a De Kastanje 9

9781 VC Bedum

Of lever het in in het clubhuis.