Lid worden

Alleen door het invullen van een aanmeldingsformulier kun je lid worden van LTC Bedum. Het is dus niet voldoende om bij de trainer aan te geven dat je lid wilt worden.

Met ons aanmeldingsformulier kun je lid worden van LTC Bedum. De privacyverklaring kun je hier vinden (op het vierde tabblad).

Het lidmaatschap van LTC Bedum geldt per kalenderjaar doorlopend tot wederopzegging.

 

Contributie en bankrekeningnummer

De hoogte van de contributie vind je hier.

Onze bankrekening: NL03 RABO 030.58.04.820  t.n.v. LTC Bedum

 

Winterleden

De LTC Bedum kent de mogelijkheid van een winterlidmaatschap gedurende de maanden oktober t/m maart. Dit is alleen bedoeld voor leden van andere tennisverenigingen die een winterstop kennen. In principe zijn de banen in Bedum het hele jaar door bespeelbaar, behoudens sneeuw en opdooi (bevroren ondergrond onder de ontdooide toplaag). De contributie bedraagt voor winterleden € 64,50.

Gedurende hun winterlidmaatschap genieten winterleden alle rechten die aan het lidmaatschap van de LTC Bedum verbonden zijn. Behoudens opzegging vóór 1 september gaat de LTC Bedum ervan uit dat ingaande 1 oktober het winterlidmaatschap hervat wordt voor de daarop volgende winterperiode.

Het winterlidmaatschap alleen geeft geen recht op deelname aan KNLTB toernooien en competitiewedstrijden.

 

Proeflessen en introducés

Als je overweegt om lid te worden van LTC Bedum en les te nemen, kun je GRATIS drie proeflessen afspreken met hoofdtrainr Willem Kloos van Tennisschool Hogeland.

Als je de sfeer binnen de club wilt proeven, maar geen les wilt, ben je welkom op de toss.

Leden mogen een paar keer (2 à 3 keer) per jaar een introducé meenemen.

Per introducé is € 5,00 per keer verschuldigd, te voldoen op rekening NL03 RABO 030.58.04.820 tnv LTC Bedum. Of contant te betalen in het clubgebouw.

 

 

Afmelden

Het lidmaatschap loopt per heel kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, uitsluitend met onderstaand formulier, Dit wordt verzonden aan de penningmeester en de ledenadministrateur. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

Opzegging van de training doe je bij de trainer.

1 Step 1
Afmeldformulier

Ik ben:

Voornaam
Achternaam
Ik zeg het lidmaatschap op van:volledige naam
Reden:more details
0 /

Het lidmaatschap geldt steeds voor een heel kalenderjaar.

Een opzegging moet voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar doorgegeven worden.

De opzegging wordt geëffectueerd door een ontvangstbevestiging.

Het afmeldformulier wordt gestuurd naar de ledenadministratie en de penningmeester.

Previous
Next

De opzegging wordt geëffectueerd door een ontvangstbevestiging.

Adres ledenadministratie:

De heer G. Hageman

p/a Sperwer 17

9781 XR  Bedum