Henriëtte Huizinga, Sperwer 17, 9781 XR Bedum, Tel. 050 785 2540

E-mailadres vereniging: secretariaat@ltcbedum.nl

Tennispark, clubgebouw, verlichting en douches

Het tennispark beschikt over vier kunstgrasbanen. Deze banen zijn het hele jaar bespeelbaar en liggen achter sporthal ‘De Beemden’. Alle banen hebben verlichting en tot elf uur ’s avonds mag er worden getennist. Er is ook een oefenmuur.

Voor het omkleden en douchen kan gebruik worden gemaakt van de kleedkamers in de sporthal. De ingang daarvan is bij het beach-volleybalveld.

 

Baanverlichting

Voor het aandoen van de verlichting is een sleutel nodig, deze is aanwezig in de kantine. Het kastje voor de verlichting hangt aan de buitenkant van het clubhuis. Maakt u vaak gebruik van de banen als de kantine gesloten is dan is het verstandig om een eigen sleutel aan te schaffen. Voor € 7,50 borg kan men een sleutel krijgen bij de voorzitter van de kantinecommissie, Klaas Jan Heemstra. Is men geen lid meer dan dient men deze sleutel weer in te leveren bij Klaas Jan Heemstra, Patrijs 7, 9781 XM BEDUM, Tel. 06 204 398 39

In de winter is ons kunstgrasveld gewoon bespeelbaar. Bij droog weer kun je gewoon spelen op de bevroren baan+ ondergrond.

Als er sneeuw op de baan ligt, als het heeft geijzeld of als er ijs (waterdamp) is aangevroren, is de baan glad en dus niet bespeelbaar.

Als het gaat dooien, zal eerst de toplaag ontdooien. De ondergrond is dan nog bevroren. Het dooiwater kan niet weg en de toplaag van de fundering onder de ‘grasmat’ wordt papperig. Dat proces heeft opdooi. De ondergrond is nog bevroren, terwijl de boengrond al ontdooid is. Je ziet dat niet, maar als je dan op de baan gaat lopen, komen er kuiltjes in de funderingslaag. Die kuiltjes zorgen en voor dat, ook als de baan volledig is ontdooid, de baan niet meer vlak is. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van een vorstperiode duurt de opdooiperiode enkele dagen tot meer dan een week.

Tijdens de opdooi moet je dus niet op de baan lopen!

Meer informatie voor de liefhebbers: https://www.kennisvansport.nl/tennis/kennis-delen/bespelen-van-kunstgras-tijdens-de-winter

Privacy & sportvereniging: de privacyverklaring en het vragen van toestemming

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Waarom een privacyverklaring?

Als vereniging zijn wij verplicht de betrokkenen te informeren over de manier waarop wij omgaan met hun persoonsgegevens. Deze informatie stellen wij beschikbaar via deze privacyverklaring.

LTC Bedum informeert betrokkene voorafgaand aan het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens. De verwerking van gegevens en de verwerkers hiervan zijn vastgelegd in het verwerkingsregister.

Deze verklaring is samengesteld volgens aanwijzing en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

Toestemming van betrokkene

Wanneer is toestemming nodig voor een verwerking van persoonsgegevens?

persoonsgegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Eén van deze gevallen is dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft,

 • toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking, bijvoorbeeld de verwerking die noodzakelijk is om als vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden, Persoonsgegevens kun je splitsen in 2 categorieën. Normale en gevoelige. De verstrekte gegevens die op het aanmeldingsformulier staan vallen onder Normaal
 • de persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder vooraf toestemming van betrokkenen
 • toestemming voor de verwerking van gegevens van een persoon die nog geen 16 jaar oud is, vragen wij aan de ouder/voogd, We doen dit door een ouder te laten tekeningen voor het lidmaatschap van een jeugdlid
 • clubleden en bezoekers geven toestemming tot het publiceren van sportgerelateerde foto’s en video’s met hun eigen afbeelding op de website en de facebookpagina van LTC Bedum
 • de betrokkene mag een gegeven toestemming voor een verwerking op ieder moment intrekken, tenzij de gegevens voor de normale uitvoering van het lidmaatschap noodzakelijk zijn
 • betrokkene en oud leden kunnen een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, Primaire gegevens die voor het lidmaatschap noodzakelijk zijn kunnen niet worden verwijderd
 • betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inschrijving als lid/deelnemer

 • betrokkene die zich inschrijft als lid/deelnemer van de vereniging en aan een wedstrijd/evenement, worden in de bevestiging van deelname verwezen naar de privacyverklaring met een hyperlink: “Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring”
 • betrokkene die zich ter plaatse inschrijft (dus niet online), worden verwezen naar de privacyverklaring welke ter inzage beschikbaar wordt gesteld voor eventuele raadpleging.

 

Doel van verwerking persoonsgegevens

 • registratie in de ledenadministratie
 • registratie deelname aan competitie, toernooien en evenementen
 • registratie in de financiële administratie
 • registratie, indien van toepassing, bij de KNLTB
 • Basis Persoonsgegevens van oud leden worden in principe in een “oud ledenbestand” geplaatst voor historisch en statistisch onderzoek.

 

Leden die gebruik maken van de website www.ltcbedum.nl

 • wij analyseren niet het online gedrag van betrokkenen, het aantal bezoekers van pagina’s is wel zichtbaar voor de beheerder, de namen en IP adressen van de bezoekers zijn niet zichtbaar,
 • LTC Bedum maakt geen gebruik van plaatsing van cookies of locatiegegevens
 • de ledenlijst wordt niet op de website geplaatst.

 

Bezoekers van de website www.ltcbedum.nl

 • bezoekers van de website informeren wij door het plaatsen van een link naar de privacyverklaring onder het kopje “contactgegevens” van de website
 • wij analyseren niet het online gedrag van betrokkenen, het aantal bezoekers van pagina’s is wel zichtbaar voor de beheerder, de namen en IP adressen van de bezoekers zijn niet zichtbaar
 • LTC Bedum maakt geen gebruik van plaatsing van cookies of locatiegegevens.

 

Voor vragen u terecht bij voorzitter@ltcbedum.nl

Deze website wordt beheerd door Daan Heemstra en Nianne Vos, beide lid van de vereniging.

Heeft u als bezoeker suggesties, tips of materiaal voor ons om te uploaden? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Daan Heemstra
Patrijs 7, 9781XM BEDUM

Mail: daanheemstra@gmail.com

 

Nianne Vos
De Vlasakker 18, 9781 LG BEDUM.

Mail: niannevos@gmail.com

LTC Bedum heeft een AED. Het apparaat staat in een buitenkast aan de noordmuur naast de ingang (aan de kant van veld 1).

AED

Contactgegevens

Onze accomodatie:

Onze velden en het clubgebouw zijn te vinden op:

Sportlaan 18
9781 CL Bedum

Telefoon clubgebouw: 050-3014064
Beheerder clubgebouw: Klaas Jan Heemstra, Patrijs 7, 9781 XM BEDUM, Tel. 06 204 398 39

LET OP!

Route naar LTC Bedum via navigatie : kies “Sportlaan 1”.

Rijd, eenmaal op de Sportlaan , deze helemaal uit tot aan het zwembad/sporthal.

Rijd hier links om heen, de tennisvelden liggen meteen achter deze gebouwen.”