Tennismaatjes

Je wilt vaker tennissen, maar je kent niemand die ongeveer op jouw niveau speelt? Onderstaande mensen hebben aangegeven het prima te vinden als je hen benadert om een balletje te slaan

Wil je ook op de lijst stuur dan de gegevens per mail naar voorzitter@ltcbedum.nl

 

 

Naam

Marcel Nie

Wil Duis

Peter de Graaf

Stef Heijnen

Willem Kloos

Jan Komduur

Henk Laan

Peter Russchen

Jan Schoemaker

Sterkte

6/7

8

7

7

6

7

7

7/8

7

Telefoon

06-46989771

050-301 38 75

050-301 35 65

050-301 44 14

06-55746689

050-301 00 35

06-22223737

050-3013036

050-301 30 86