De activiteitenkalender wordt bijgehouden door Ineke Nieken. Bijdragen graag naar: wedstrijd@ltcbedum.nl.