Aanmeldingsformulier LTC Bedum

‘Wat leuk dat je lid wilt worden van L.T.C. Bedum. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.’

1 Step 1
Aanmeldformulier LTC Bedum

Ik ben:

Ik meld aan als nieuw lid:

April VriendjesmaandTijdelijke actie, alleen in april 2023
LET OP! De twee onderstaande keuzerondjes zijn alleen bedoeld voor mensen die al lid zijn van een andere KNLTB vereniging. Als je geen winterlid of clublid wilt worden, laat je deze twee rondjes leeg.ALLEEN KIEZEN ALS JE AL LID BENT VAN EEN ANDERE KNLTB VERENIGING!

PASFOTO PER MAIL INSTUREN

LET OP! Graag direct een recente, goed lijkende foto per email sturen aan: ledenadmin@ltcbedum.nl

De foto is noodzakelijk voor de aanmelding.

En u bent ervan  op de hoogte  dat:

  • Het  lidmaatschap voor  onbepaalde tijd  wordt aangegaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Opzegging van het  lidmaatschap voor 1 december schriftelijk moet worden gedaan bij de  ledenadministratie van  de  vereniging. Voor zomer- en winterleden geldt: opzeggen 1 maand voor aanvang seizoen 
  • De verschuldigde contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering die in het begin van elk verenigingsjaar wordt gehouden. Na betaling ontvangt u uw  KNLTB- of Clubpas  waarmee u de banen van LTC Bedum mag betreden
  • U hiermee akkoord gaat met het privacyreglement van LTC Bedum dat staat op de website ltcbedum.nl en is in te zien in het clubhuis.

DOORLOPENDE MACHTIGING

Incassant: LTC Bedum, p/a Schultingastraat 15, 9781 GA BEDUM 

Incassant ID: NL32LTC400231500000 

Kenmerk machtiging (door  LTC in  te vullen):

   

  • Om  inning van  de contributie zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden wordt van  de  leden gevraagd om een machtiging voor doorlopende incasso af te  geven.
  • Door invulling en ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan LTC Bedum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw  bank om een  bedrag van uw rekening af te schijven wegens contributie. En u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  LTC Bedum.
  • Als u het niet eens bent met deze  afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wanneer de incassogegevens niet zijn ingevuld, krijgt u per jaar een nota die in één keer betaald moet worden.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right